SFP 1.25G TRANSCEIVER MODULE w/DDMI Function
SFP 1.25G BI-DI TRANSCEIVER MODULE (Single Fiber Application)
SFP COPPER 1.25G TRANSCEIVER (Gigabit Ethernet)
SFP+ 10G TRANSCEIVER MODULE w/DDMI Function